นโยบายเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. สินค้าสภาพปกติ

  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ซัก ยังไม่ผ่านการใช้งาน
  • เปลี่ยนไซด์สินค้าได้ (แบบเดียวกับที่สั่งซื้อ) ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า มีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไซด์ ชุดละ 49 บาท
  • เปลี่ยนแบบสินค้า ภายใน 3 วัน มีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแบบสินค้า ชุดละ 200 บาท
  • ไม่รับคืนสินค้าเป็นเงินสด

2. สินค้าชำรุด เสียหาย เกิดจากการผลิต

  • แจ้งภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ โดยส่งสินค้าเสียหายกลับคืนมาที่

บริษัท แร็งค์ โซเชียล ดิจิตอล จำกัด
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20 ห้อง 2050 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


3. ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง ผิดไซด์ ผิดแบบ จากความผิดพลาดของทางร้าน

  • แจ้งภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ โดยส่งสินค้าเสียหายกลับคืนมาที่

บริษัท แร็งค์ โซเชียล ดิจิตอล จำกัด
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20 ห้อง 2050 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า